Stresstest

From Tygron Support wiki
Revision as of 15:54, 7 February 2018 by Hedi@tygron.com (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Met de software van Tygron kunt u eenvoudig een stresstest uitvoeren en adaptatie-strategieën snel, transparant en integraal verkennen en afstemmen. Hiervoor heeft Tygron een template ontwikkeld.

Geinteresseerd? Neem contact op via info@tygron.com.